CHỮA LANG BEN

CHỮA LANG BEN
Bạn có thể thử một trong mấy cách sau:
1 – Dùng riềng đỏ giã nát cho rượu trắng vào ngâm sâm sấp bề mặt là được. Hàng ngày rừng rượu đó bôi xát vào chỗ lang ben 4 lần. Hết lại làm cái khác cho đến khi khỏi. Nếu hợp có thể khỏi sau 3 tháng.
2 – Phèn chua loại tốt rang kỹ lên, chẩy ra rang tiếp đến khi khô. Giã nát, hàng ngày lấy ra chút bột vắt chanh vào, dùng chanh phèn đó xát vào những chỗ trắng, ngày 4 lần đến khi khỏi.
3 – Sáng dậy sớm, khi mặt trời chưa lên, ra vườn hoặc ruộng, vơ mạng nhện có đọng các giọt xương đêm, trên các sợi tơ. Xát kỹ vào chỗ lang trắng, ngày nào cũng làm như vậy, đến khi khỏi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *