THĂM NHÀ CỤ TIÊN, PHẬT, NGƯỜI NHÀ TRỜI.

Cụ Ngô Văn Cánh sinh năm 1920
Thôn Báo Văn, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.
.
Theo các nhà hiền triết Ấn Độ người sống đến 84 tuổi (đủ 7 giáp) là người cõi tiên, 96 tuổi (đủ 8 giáp) là người nhà Phật. Trên nữa là Tiên ông, Tiên bà người nhà Trời.
Đến thăm nhà cụ, khác nào có duyên gặp người cõi trên.
Cầu chúc cụ các con, cháu, chắt, chút, chít (Ngũ đại) dâu rể khỏe mạnh, bình an, sống lâu hưởng phúc đức của cụ.
Trân trọng kính yêu cụ và cả đại gia đình tâm, phúc, đức, lộc, thọ như trời đất.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *